Dokumenti

Statut Prirodoslovnog muzeja Rijeka
Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture u Primorsko-goranskoj županiji
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu

Upravno vijeće
Odluka o imenovanju
Poslovnik o radu
Sjednice Upravnog vijeća

Plan Prirodoslovnog muzeja Rijeka
2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Izvješće o radu Prirodoslovnog muzeja Rijeka
2016. 2017. 2018. 2019.

Plan nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka
2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2020.
I.izmjene. II. izmjene. III. izmjene.

Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2019.
I.izmjene. II. izmjene. III. izmjene. IV. izmjene.

Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2018.
I.izmjene. II. izmjene. III. izmjene.

Javna nabava
Uputa o postupanju u nabavi roba, radova i usluga PGŽ
Uputa o postupanju u jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga PMR
Registar ugovora o javnoj nabavi
Sprječavanje sukoba interesa

Financijski izvještaji
2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Bilješke uz Financijske izvještaje
2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Pristup informacijama
Zahtijev za pristup informacijama - obrasci
Službenik za informiranje
Izvješća o provedbi ZPPi 2018.
Izvješća o provedbi ZPPi 2019.
Izvješća o provedbi ZPPi 2020.

Datum zadnje promjene: 04.05.2021.