Naslovna Zbirke Izdvojeno Pomoć Impresum English MUZEJ
Zbirka:
Inventarna oznaka:
Hrvatski naziv:

Latinski naziv:
IZDVOJENO IZ INVENTARNE KNJIGE

Dobro došli na Portal Inventarne knjige Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Ovaj Portal Vam omogućuje pretraživanje i pregledavanje cjelokupnog fundusa Prirodoslovnog muzeja Rijeka, koristeći trenutne podatke iz Inventarne knjige Prirodoslovnog muzeja Rijeka.

Inventarna knjiga je dio primarne dokumentacije muzeja, i sadržava podatke svih muzejskih predmeta organiziranih u muzejske zbirke koje su u vlasništvu Muzeja, a vodi se po Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02).

Radi lakšeg pretraživanja i predgledavanja, pojedinu zbirku moguće je izabrati iz padajućeg izbornika, te izborom predmeta u desnom stupcu moguće je dobiti detaljnije podatke o predmetu.

Na portalu su također s detaljnijim opisom i fotografijama posebno istaknuti zanimljivi, rijetki i zaštićeni primjerci anorganske prirode, flore i faune, koji zbog načina čuvanja nisu izloženi u stalnom postavu.

Drugi načini uvida, pretraživanja i pregledavanja muzejske dokumentacije regulirani su u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01).

Posebni uvjeti za publiciranje podataka
Za publiciranje podataka o muzejskoj građi i dokumentaciji korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobrenje ravnatelja muzeja.
Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima, u kojima kao izvor koristi muzejsku građu, pravilno navesti naziv Prirodoslovnog muzeja Rijeka, te naziv i inventarni broj predmeta. Također, je dužan predati muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je objavio građu ili dokumentaciju. Za sve ostale informacije kontaktirajte nas na:

Tel/fax:+385 51 553669 ili
e-mail: info@prirodoslovni.com