Dokumenti

OPĆI AKTI PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA

Statut Prirodoslovnog muzeja Rijeka
Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture u Primorsko-goranskoj županiji
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba
Uputa o postupanju u jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga PMR
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Prirodoslovnog muzeja Rijeka
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura naplate prihoda
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura izdavanja i obračuna putnih nalog
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninomZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)
Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/19)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
Datum zadnje promjene: 12.11.2021.