Naslovna Novosti CLAUSTRA+ LIKE Kras'n'Krš Putevima Frankopana INNOCULTOUR MUZEJ

Europski projekti

Prirodoslovni muzej Rijeka provodi pet projekata sufinanciranih iz europskih fondova, na kojima financijski udio Muzeja iznosi ukupno oko 8,8 milijuna kuna, a kroz projekte su u naredne dvije i pol godine planirana infrastrukturna ulaganja, zapošljavanje stručnih djelatnika i brojne programske aktivnosti.

Odobreni projekti su:


Projekt "Kulturno-turistička ruta PUTOVIMA FRANKOPANA

Projekt „Living on the Karst Edge“ LIKE


Projekt Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpinum Iuliarum "CLAUSTRA+"


Projekt Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u prekograničnom krškom krajoliku "KRAS'n'KRŠ"

Projekt „ Inovativno promicanje jadranske kulturne baštine kao pokretača turističke ponude "INNOCULTOUR"


Projekt ArTVision+ u koji je uključena Primorsko-goranska županija