Djelatnici Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Ravnateljica

dr.sc. Željka Modrić Surina

viša kustosica

tel. 051/ 553 670

e-mail: zeljka@prirodoslovni.com


Viši stručni suradnik za pravne poslove

Irena Babarović

tel: 051/ 309 685 051/ 553 669

e-mail: irena@prirodoslovni.com


Voditeljica računovodstva

Tea Mirth

tel: 051/ 309 680

tel: 051/ 553 669

e-mail: tea@prirodoslovni.com


Kustos za morske beskralješnjake

Milvana Arko-Pijevac

muzejska savjetnica

tel.:051 553 672

e-mail: milvana@prirodoslovni.com


Kustos za kralješnjake

doc.dr.sc. Marcelo Kovačić

muzejski savjetnik zoolog

tel: 051 553 673

e-mail: marcelo@prirodoslovni.com


Kustos za beskralješnjake

Marin Kirinčić

muzejski savjetnik

tel: 051/ 553 671

e-mail: marin@prirodoslovni.com


Kustos za botaničke zbirke

doc.dr.sc. Boštjan Surina

kustos

tel: 051/ 309 686

tel: 051/ 629 302

e-mail: bostjan.surina@prirodoslovni.com


Viši kustos geolog - paleontolog

Nadia Dunato Pejnović

kustosica

tel: 051/ 309 681

e-mail: nadia@prirodoslovni.com


Viši kustos pedagog

Anita Hodak

viša kustosica pedagoginja

tel: 051/ 553-674

e-mail: anita@prirodoslovni.com


Muzejski dokumentarist

Borut Kružić

viši kustos dokumentarist

tel: 051/ 309-683

e-mail: borut@prirodoslovni.com


Voditeljica marketinga

Klara Bukovac

tel: 051/ 629 301

e-mail: klara@prirodoslovni.com


Viši preparator

Lado Bartoniček

tel: 051/ 309 684

e-mail: lado@prirodoslovni.com