Sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o mogućnosti neposrednog uvida/prisustvovanja sjednicama Upravnog vijeća


U skladu s odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka može se podnijeti po objavi dnevnog reda Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka na mrežnim stranicama, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.

Podnositelj zahtjeva će o načinu na koji je riješen njegov zahtjev biti obaviješten najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na sljedećim obrascima:

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća, fizička osoba
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća, pravna osoba2020. godina

Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća 2020. godine


2021. godina

29. Sjednica UV - Poziv za 29. sjednicu - Zaključci s 29. sjednice

30. Sjednica UV - Poziv za 30. sjednicu - Zaključci s 30. sjednice

31. Sjednica UV - Poziv za 31. sjednicu - Zaključci s 31. sjednice

32. Sjednica UV - Poziv za 32. sjednicu - Zaključci s 32. sjednice

33. Sjednica UV - Poziv za 33. sjednicu - Zaključci s 33. sjednice

34. Sjednica UV - Poziv za 34. sjednicu - Zaključci s 34. sjednice

35. Sjednica UV - Poziv za 35. sjednicu - Zaključci s 35. sjednice

Datum zadnje promjene: 20.06.2021.