Naslovna Novosti CLAUSTRA+ LIKE Kras'n'Krš Putevima Frankopana INNOCULTOUR MUZEJ
Kras'n'Krš

Projekt Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u prekograničnom krškom krajoliku „KRAS'n'KRŠ
Trajanje projekta: 01. svibanj 2017. – 31. listopad 2019.
Opći cilj projekta: Aktivna zaštita baštine na području Hrvatske i Slovenije održivim turizmom te stvaranje nove trajne turističke destinacije KRASn'KRŠ
Projekt provode:

- Znanstveno-istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (vodeći partner),
- Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. iz Sežane,
- Javni zavod Park Škocjanske jame,
- Zavod Tovarna trajnostnega turizma iz Ljubljane,
- Prirodoslovni muzej Rijeka,
- Općina Punat,
- Muze d.o.o.


Pridruženi partneri:
- Turistička zajednica Kvarnera
- Slovenska turistična organizacija
- Občina Sežana
- Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
- Hrvatska udruga za interpretaciju baštine


Ukupni budžet projekta: 1.526.392,25 €; udio Prirodoslovnog muzeja Rijeka: 313.322,50 €
Financijska podrška: Europska unija – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) (85%) u okviru Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska 2014 - 2020.

Sažetak projekta:

Glavni cilj projekta je očuvanje prirodne i kulturne baštine krškog krajolika i proizlazi iz tri zajednička izazova unutar programskog područja:
1. Očuvanje i valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine, što će se postići novom održivom destinacijom KRASn'KRŠ i prema načelima održivog turizma promovirati četiri karakteristična tipa krškog krajolika i njegove baštine: niski, kontaktni, visoki i obalni krš.


2. Prilagodbe turističke ponude potrebama modernih posjetitelja vezati će se na četiri postojeća objekta krške baštine u Seđani, Škocjanskim jamama, Brodu na Kupi i Puntu, koje ćemo nadograditi u interpretacijske centre odnosno poligone baštine. Turističku ponudu destinacija ćemo uspostaviti pomoću 15 prekograničnih turističkih proizvoda koji se temelje na načelima održivog turizma za različite ciljne skupine posjetitelja.


3. Povezivanjem malih i fragmentiranih turističkih ponuda te usmjeravanjem posjetitelja u zaleđe vrijedno razgleda postići će se upućivanjem posjetitelja na manje poznate vruće točke krške ruralne baštine u zaleđu. Ključan rezultat projekta KRASn'KRŠ bit će povećana prepoznatljivost krške baštine, što će rezultirati povećanim brojem posjetitelja na četiri područja baštine te njihovog šireg zaleđa. Neposredne koristi imat će lokalno stanovništvo, s obzirom da će se otvoriti nove mogućnosti za radna mjesta u turizmu, te sudionici u turizmu.

Inovativnost predstavlja integrirani pristup očuvanju i promociji baštine koji temelji na sadržajnom integriranom „bottom up“ pristupu u kombinaciji s INTERPRETACIJOM BAŠTINE NA TRI RAZINE. Ovaj pristup sastavlja mreža od četiri interpretacijska centra, svaki centar ima u zaleđu svoj in-situ interpretacijski poligon te mrežu manje poznatih i još ne valoriziranih vrućih točaka baštinekrškog krajolika.

Kroz projekt će Muzej sudjelovati u valorizaciji biološke i geološke prirodne baštine, identifikaciji posebno vrijednih „vrućih točaka“ bioraznolikosti krškog područja, a saznanja o vrijednosti prirodne baštine krša planiraju se oblikovati u proizvode zanimljive različitim skupinama turista i posjetitelja – uredit će se interpretacijski centar planinskog krša u sklopu novog postava u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi, inteaktivni multimedijalni dio postava u Rijeci, također na temu krša, na području Platka će se postaviti atraktivna edukativna staza namijenjena različitim skupinama posjetitelja – obiteljima, skupinama predškolske i školske djece, umirovljenicima i rekreativcima, održat će se brojne radionice i organizirati manifestacije s ciljem promocije prirodnih i kulturnih elemenata baštine krškog područja. Za potrebe provođenja projektnih aktivnosti, Muzej će zaposliti jednu dodatnu stručnu osobu, kustosa geologa.

Kontakt osobe za više informacija
dr. sc. Željka Modrić Surina, ravnateljica, voditeljica projekta u PMR
zeljka@prirodoslovni.com
051/553669, 553670


Nadia Dunato Pejnović, kustosica paleontologinja, asistentica projekta u PMR
nadia@prirodoslovni.com
051/553673


Za sve aktivnosti na projektu pratite stranice našeg muzeja ili FB stranicu KRASn'KRŠ.