Naslovna Novosti CLAUSTRA+ LIKE Kras'n'Krš Putevima Frankopana INNOCULTOUR MUZEJ
Living on the Karst Edge - LIKE
Projekt „Living on the Karst Edge“ (LIKE)Trajanje projekta: 1. rujna 2017. – 29. veljače 2020.

Specifični cilj programskog prioriteta: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promocija usluga ekosustava

Glavni cilj cjelokupnog projekta: Uspostaviti zajedničko upravljanje i učinkovit monitoring Natura2000 područjem primjenjujući inovativne mehanizme uključivanja rekreativaca, volontera i prepoznatih ciljnih skupina u sustave upravljanja. Cilj projekta je uspostava mehanizma upravljanja koji smanjuje prepoznate rizike ugroza bioraznolikosti radi omogućivanja i poticanja posjete svih korisnika i dionika projektnom području, te osiguranja održivog razvoja gospodarskih potencijala područja radi dobrobiti prirode i stanovništva.


Projekt provode:
Istarska županija
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Udruga BIOM
Društvo za proučevanje in opazovanje ptic
Univerza na Primorskem
Javna ustanova Natura Histrica
Mestna občina Koper
Prirodoslovni muzej Rijeka


Ukupni budžet projekta: 1.528.377,29 €; udio Prirodoslovnog muzeja Rijeka: 168.430,00 €

Financijska podrška: Europska unija – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) (85%) u okviru Programa suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska 2014 - 2020.

Sažetak projekta:

Projekt je usmjeren na područje krškog ruba kao niza strmih stijena i vapnenačkih padina gdje je dugotrajna interakcija čovjeka i prirode proizvela osebujne biološke, kulturne i estetske vrijednosti, a održavanje tog odnosa nužno je za njihovo očuvanje. Bogat prirodni potencijal područja nalazi se pod sve većim pritiscima posjetitelja, ali i drugih ljudskih aktivnosti, s obzirom na neposrednu blizinu gusto naseljenih područja s koparsko-tršćanske i opatijske strane. Projektni izazov je uspostava preduvjeta primjerene formalne zaštite, poboljšanje postojećih i razvoj zajedničkih planova upravljanja, izrada programa nadzora najznačajnijih staništa i vrsta prisutnih s obje strane granica.

Cjelokupan cilj projekta je uspostava mehanizma upravljanja i učinkovit nadzor Natura2000 područja radi smanjenja pritisaka na očuvanje bioraznolikosti. Penjanje je popularan sport u Sloveniji, a počinje poprimati i masovne razmjere u Hrvatskoj, što kao ishod ima velik pritisak na zaštićena područja. Trenutni mehanizmi nisu dostatni za reguliranje nastalih sukoba lokalaca, penjača i zaštitara. Penjači i drugi rekreativci ljubitelji su prirode i projektom je potrebno poticati njihove aktivnosti, ali i uskladiti ih s mjerama zaštite.

Projekt će rezultirati mehanizmima održivog prekograničnog upravljanja područjem krškog ruba, smanjivanjem pritisaka na bioraznolikost i osiguranjem preduvjeta za uspostavu formalne zaštite od čega će najviše koristi imati lokalno stanovništvo, ali i svi posjetitelji područja. Za rješavanje zajedničkih izazova partneri će zauzeti pristup prvenstveno usredotočen na ugroze nastale rekreacijom. Mnogo se projekata bavilo napuštanjem tradicionalnog korištenja prostora, ali nije se razmatrala uloga rekreativaca u problematici očuvanja vrsta i stanišnih tipova. Sustav zajedničkog upravljanja i monitoringa N2000 područja unaprijedio bi se pristupom građanske znanosti (engl. citizen science), što je uz korištenje drona i stvaranje volonterskih mreža jedan od inovativnih elemenata.

Kontakt osobe za više informacija
doc. dr. sc. Boštjan Surina, kustos botaničar, voditelj projekta u PMR
bostjan@prirodoslovni.com
051/553669

dr. sc. Ana Barešić, kustosica botaničarka, asistentica na projektu u PMR
ana@prirodoslovni.com
051/553669