Naslovna Novosti CLAUSTRA+ LIKE Kras'n'Krš Putevima Frankopana INNOCULTOUR transPlant MUZEJ
Putevima Frankopana

Projekt
Kulturno-turistička ruta PUTOVIMA FRANKOPANA


Projekt se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskih strukturnih i inveaticijskih fondova.

Prijavitelj projekta: Primorsko-goranska županija

Partneri: Grad Rijeka, Grad Kraljevica, Grad Bakar, Grad Čabar, Općina Čavle, Općina Lokve, Općina Vinodolska, Biskupija Krk, Prirodoslovni muzej Rijeka, Centar za kulturu Grada Krka, Turistička zajednica grada Rijeke i Turistička zajednica Kvarnera

Razdoblje provedbe projekta: 11. 2015. - 1. 05. 2021.
Ukupna vrijednost projekta: 61.024.028,15 kuna, udio Prirodoslovnog muzeja Rijeka: 2.598.128,46 kn

Prirodoslovni muzej Rijeka će kroz projekt realizirati novi stalni postav u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi, koji će na atraktivan način i uz korištenje najsuvremenijih muzeografskih pristupa i tehnologija prikazati prirodnu baštinu Kupske doline i Gorskog kotara, od Kupe i života u njoj, goranskih šuma i njihovih stanovnika do najviših vrhova naših planina, govoriti o uvjetima života na različitim staništima, rijetkim i ugroženim vrstama, ali i o tradicijskom suživotu čovjeka i prirode na ovom području.

Realizacija stalnog postava očekuje se krajem 2019. godine, a osim Muzeja, kroz projekt će i Primorsko-goranska županija uložiti dodatnih 1,060.791,67 kn u uređenje interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih, koji će svojim sadržajima o povijesnoj i kulturnoj vrijednosti Kaštela te prostorima za privremene izložbe i multifunkcijskom dvoranom, činiti cjelinu s novim postavom i omogućiti odvijanje brojnih novih sadržaja u Brodu na Kupi.


Opis projekta
Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, od kojih će se mnoge obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te sve zajedno promovirati cjelovitom promotivnom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.

Projekt će zaštiti kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz njezinu turističku valorizaciju. Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, a partneri su gradovi Rijeka, Kraljevica, Bakar i Čabar, općine Čavle, Lokve i Općina Vinodolska te Biskupija Krk, Prirodoslovni muzej Rijeka, Centar za kulturu Grada Krka, Turistička zajednica Grada Rijeke i Turistička zajednica Kvarnera. Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Svrha ovog projekta je zaštititi kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz turističku valorizaciju. Cilj je razviti kulturno-turistički proizvod čiji će sadržaji privući veći broj posjetitelja na lokacije kaštela koji nisu bili u prvom planu turističke ponude županije te na taj način oživjeti dosad manje razvijene krajeve županije. Svrha je također i razvijanje osjećaja povezanosti na regionalnoj razini i stvaranje platforme za suradnju udruga i kulturnih dionika.

Aktivnosti Prirodoslovnog muzeja Rijeka u okviru projekta
Prirodoslovni muzej Rijeka jedan je od partnera na projektu, s budžetom od 2.598.128,46 kn, a kroz projekt će realizirati novi stalni postav u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi. Novi će postav na atraktivan način i uz korištenje najsuvremenijih muzeografskih pristupa i tehnologija prikazati prirodnu baštinu Kupske doline i Gorskog kotara, od Kupe i života u njoj, goranskih šuma i njihovih stanovnika do najviših vrhova naših planina, govoriti o uvjetima života na različitim staništima, rijetkim i ugroženim vrstama, ali i o tradicijskom suživotu čovjeka i prirode na ovom području. Realizacija stalnog postava očekuje se krajem 2018. godine, a osim Muzeja, kroz projekt će i Primorsko-goranska županija uložiti dodatnih 1,060.791,67 kn u uređenje interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih, koji će svojim sadržajima o povijesnoj i kulturnoj vrijednosti Kaštela te prostorima za privremene izložbe i multifunkcijskom dvoranom, činiti cjelinu s novim postavom i omogućiti odvijanje brojnih novih sadržaja u Brodu na Kupi.

Kontakt osobe za više informacija
dr. sc. Željka Modrić Surina, ravnateljica, voditeljica projekta u PMR
voditeljica projekta u PMR
zeljka@prirodoslovni.com
051/553669, 553670

Klara Bukovac, voditeljica marketinga, asistentica projekta u PMR
asistentica projekta u PMR
klara@prirodoslovni.com
051/629301

Web-stranica: http://frankopani.eu/