Naslovna Novosti CLAUSTRA+ LIKE Kras'n'Krš Putevima Frankopana INNOCULTOUR transPlant MUZEJ
INNOCULTOUR
Projekt „ Inovativno promicanje jadranske kulturne baštine kao pokretača turističke ponude "INNOCULTOUR"
Trajanje projekta: 1. siječnja 2018. – 30. rujna 2019.

Projektni partneri:

- Delta 2000 – Societa' Consortile AR.L., Molise (IT),
- Regione del Veneto (IT), Regione Molise (IT),
- Javna ustanova Rera SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR),
- Prirodoslovni muzej Rijeka (HR)

Ukupni budžet projekta: 916.183,00 € ; udio Prirodoslovnog muzeja Rijeka: 149.368,00 € (1.120.260,00 HRK)

Sažetak projekta:

Innocoltour je Standard+ projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme, osmišljen kako bi učinkovito kapitalizirao rezultate projekta MUSEUMCULTOUR, koji je Muzej, kao jedan od partnera, provodio od rujna 2012. do travnja 2015., a financirao se iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje.
Projekt MUSEUMCULTOUR je bio usmjeren na jačanje kulturnog turizma kroz povezivanje i međusobnu nadogradnju potencijala muzeja i kulturne baštine općenito na tržištu kulturnog turizma. Jedan od glavnih rezultata projekta bila je zajednička marketinška strategija koja preporučuje integraciju inovativne tehnologije i kreativnih industrija u promicanje prirodnih i kulturnih dobara uvažavajući specifičnosti jadranskog područja. Vodeći se preporukama te strategije, projekt INNOCULTOUR je usmjeren prvenstveno prema mladim i znatiželjnim posjetiteljima muzeja i sličnih mjesta. Za njih su ključni motivi za posjećivanje kulturnih i prirodnih znamenitosti i izložbi nova iskustva, strast, zabava, znatiželja i želja za učenjem te mogućnost neposrednog iskustva, što će se ovim projektom iskoristiti i pokušati na pilot područjima najnovijim muzeološkim i IT tehnologijama testirati. Zajednički izazov partnerima na projektu je i smanjenje sezonalnosti turizma osnaživanjem kvalitetnijeg i održivog kulturnog turizma.

Cilj projekta je pridonijeti uravnoteženijem teritorijalnom razvoju koristeći manje poznata mjesta kulturnog i prirodnog naslijeđa kao pokretača te aktivno uključivanje kreativnih industrija, lokalnog stanovništva, dionika posvećenih zaštiti i promociji prirodne i kulturne baštine. Rezultati koji se očekuju od projekta: 1. Bolja iskorištenost muzejskih kapaciteta i potencijala kulturnih i prirodnih znamenitosti kao pokretača lokalnog ekonomskog razvoja; 2. unaprijeđenje postojećih kulturnih i prirodnih znamenitosti kao atraktivnih proizvoda turističke ponude; 3. poboljšana vidljivost i atraktivnost manje poznate vrijedne kulturne i prirodne baštine boljom sinergijom muzeja i kreativnih industrija; 4. povećani broj posjeta ciljanim prirodnim i kulturnim znamenitostima.

Prirodoslovni muzej Rijeka će u sklopu ovog projekta prema najsuvremenijim muzeološkim načelima nadograditi i unaprijediti djelove stalnog postava u našim muzejskim prostorima u Rijeci i Brodu na Kupi te in situ na odabranim prirodoslovno značajnim lokalitetima ; promovirajući pritom vrijedne prirodne znamenitosti i važnost biološke raznolikosti u njima inovativnim informatičko-tehnološkim rješenjima.


Kontakt osobe za više informacija
dr. sc. Željka Modrić Surina, ravnateljica
zeljka@prirodoslovni.com
051/553669, 553670

Marin Kirinčić, muzejski savjetnik, voditelj projekta u PMR
marin@prirodoslovni.com
051/553671