Naslovna Novosti CLAUSTRA+ LIKE Kras'n'Krš Putevima Frankopana INNOCULTOUR transPlant MUZEJ
CLAUSTRA+

Projekt Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpinum Iuliarum „CLAUSTRA+Trajanje projekta: 1. kolovoz 2017. – 31. siječanj 2020.
Opći cilj projekta: Aktivna zaštita povijesnog rimskog obrambenog sustava na području Hrvatske i Slovenije Claustra Alpium Iuliarum održivim turizmom

Projekt provode:
- Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine (vodeći partner),
- Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika,
- Narodni muzej Slovenije,
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Hrvatski restauratorski zavod,
- Primorsko-goranska županija,
- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka,
- Prirodoslovni muzej Rijeka i
- Turistička zajednica Kvarnera


Ukupni budžet projekta: 1.779.988,15 €; udio Prirodoslovnog muzeja Rijeka: 149.444,03 €

Financijska podrška: Europska unija – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) (85%) u okviru Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska 2014 - 2020.

Sažetak projekta:

Claustra Alpium Iuliarum (CAI) je kasnoantički unutarnji obrambeni sustav, koji je štitio Rimsko carstvo od prodora neprijatelja u središte rimskog imperija. Arheološki ostatci sustava pružaju se u intervalima od Rijeke u Hrvatskoj do Posočja u Sloveniji, a položaj obrambenih zidova ukazuje na svrhovito korištenje prirodnih obilježja nemirnog krajolika. Claustra predstavlja izniman primjer integracije arhitekture s prirodnim okolišem, te je takav i doživljaj posjetitelja. Arheološki ostaci se uglavnom nalaze u područjima prekrivenim šumom, koja često spadaju u područja zaštićena propisima s područja zaštite prirode ili šumarstva. Dionici te baštine su iznimno raspršeni, a ostaci arhitekture nisu zadovoljavajuće konzervirani, prezentirani i dostupni, pa je nužno povećati njihovu prepoznatljivost kao zajedničke destinacije kulturnog i zelenog turizma.

Projekt obuhvaća skup aktivnosti za razvoj turističkog proizvoda CLAUSTRA. Uključuje pripremu smjernica za razvoj i nacrt promocije, oblikovanje kulturno-turističke rute i povezanih itinerera, sustavnu promociju proizvoda (uključujući i mobilnu aplikaciju) te razvoj i izvedbu bogatog programa za posjetitelje (prekogranični javni događaji, iskustvena vodstva). Za razvoj cjelovitog proizvoda i stabilno upravljanje kulturno-turističkom rutom, pristupom odozdo prema gore, uspostaviti će se prekogranični konzorcij CLAUSTRA koji će združiti sve važne dionike i povezati lokalne gospodarske subjekte. Drugi skup aktivnosti projekta namijenjen je povećanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To će se postići preko aktivne zaštite i obogaćene prezentacije arheoloških ostataka te provedbom mjera za povećanje fizičke i informacijske dostupnosti, uključujući i postavljanje tri didaktičke točke. Pomoći ćemo uspješnijem turističkom razvoju programskog područja i stvoriti jednu od najprivlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe, koja će se moći mjeriti sa srodnim destinacijama u inozemstvu, poput Hadrijanovog zida u Engleskoj ili njemačkog limesa

. Projekt obuhvaća skup aktivnosti razvoja zajedničkog turističkog proizvoda - destinacije kulturnog i zelenog turizma temeljene na ostacima kasnoantičkog unutarnjeg rimskog obrambenog sistema CLAUSTRA te okružujuće prirode:
- prezentacija arheoloških ostataka, organizacija arheoloških/restauratorskih kampova i volonterskih akcija čišćenja na odabranim lokacijama (Solin - Kostrena, Deuce - Prezid, Principij - Rijeka, Benete - Sodražica i Bloke, Gradišće pri Robu - Velike Lašće te Ajdovski zid - Vrhnika)
- stvaranje radne grupe “Open Claustra” te konzorcija Claustra (mreža stručnjaka, dionika u turizmu, ugostiteljstvu, obrtnici, proizvođači lokalnih proizvoda) i provedba participativnih tematskih radionica za dionike - podizanje znanja i stručnosti uključenih osoba, sustavan pristup k razvoju i stvaranju smjernica upravljanja turističkom rutom Claustra
- “Smjernice razvoja destinacije CLAUSTRA” - razvoj održivog proizvoda kulturnog i zelenog turizma CLAUSTRA: izrada smjernica koja će uključivati strategije, utjecaj na okoliš i društvo, krovni interpretacijski plan kulturno-turističke rute Claustra
- stvaranje Plana promocije kulturno - turističkog proizvoda, komunikacijske strategije te vizualnog identiteta turističkog proizvoda, baze fotodokumentacije i promotivnih tekstova
- razvoj itinerara: različitih po trajanju (jednodnevni ili višednevni), broju uključenih lokaliteta (jedan ili više lokaliteta u obje države) te prema temama (kulturni, prirodoslovni, manifestacijski, edukativni)
- seminar, vodstva i digitalni priručnik za turističke vodiče
- pješačko - biciklističke manifestacije
- postavljanje informativnih ploča i arheoskopa na arheološkim lokacijama
- uređenje pristupa Ajdovskom zidu kod Vrhnike (23 putokaza, 4 akcije čišćenja puteva)
- uspostava 3 didaktičke info točke: Vrhnika, Rijeka: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka te Prirodoslovni muzej Rijeka - rimski vrt
- izrada promotivnog materijala, brošura i karti mobilne aplikacije te objavljivanje publikacije o CAI
- promocija turističke destinacije na specijaliziranim sajmovima, udruženjima, konferencijama itd.; izrada promotivnog materijala za turoperatore, te studijsko putovanje turoperatora i tematskih novinara
- konferencije za medije, promocija na postojećim društvenim mrežama za geocatching, fotografiju i turizam te nadogradnja postojeće stranice
claustra.org
- oživljavanje prošlosti: Rimski dan u Rijeci (2018.), Rimska noć u Studeni (2018. i 2019.), Rimski dan i tabor u Zaplani - Vrhnika (2018. i 2019.)
- putujuća izložba: Zagreb, Rijeka, Ljubljana, Piran, Maribor, Brežice, Rovinj, Pula
- 116 popularno-znanstvenih predavanja, radionica, vodstva na terenu te 10 javnih projekcija filma


U sklopu projekta PMR je zadužen za slijedeće aktivnosti:

- organizacija predavanja, radionica i vodstva u muzeju i na terenu (2017. - 2020.)
- promotivni događaji: organizacija manifestacije „Rimska noć u prirodi“ u Studeni, Općina Klana (2018. i 2019.)
- uređenje rekonstrukcije rimskog vrta s biljkama koje su Rimljani koristili i koje su nekada rasle na području Claustre (2019.)
- oblikovanje i postavljanje nove interaktivne putujuće izložbe na otvorenom s tematikom odnosa čovjeka i prirode u antičko doba (2019.)
- osiguranje smjernica za izvedbu akcija čišćenja arheoloških lokaliteta: Solin, Općina Kostrena i Studena, Općina Klana (2017. - 2019.)
- sudjelovanje u aktivnostima partnera (2017. - 2020.)
- administrativno vođenje projekta za muzej (2017. - 2020.)


Kontakt osobe za više informacija
dr. sc. Željka Modrić Surina, ravnateljica, voditeljica projekta u PMR
zeljka@prirodoslovni.com
051/553669, 553670


Marta Blažević, muzejska pedagoginja, asistentica projekta u PMR
klara@prirodoslovni.com
051/553669, 629302


Web-stranica: http://claustra.org/hr