Upravno vijeće

U skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o muzejima Prirodoslovni muzej Rijeka ima Upravno vijeće koje se sastoji od pet (5) članova (3 predstavnika osnivača Primorsko- goranske županije, 1 predstavnika iz reda Stručnog vijeća Muzeja i 1 predstavnika iz reda radnika Muzeja).

Mandat Upravnog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom njegova konstituiranja. Upravno vijeće konstituirano je dana 6. listopada 2021. godine u sljedećem sastavu:

1. NEDA ELETA BARIŠIĆ, predstavnik osnivača, predsjednik
2. MILA KOŽUL, predstavnik osnivača, član
3. VASO OGRIZOVIĆ, predstavnik osnivača, član
4. TEA MIRTH, predstavnik iz reda radnika, član
5. MARIN KIRINČIĆ, predstavnik iz reda Stručnog vijeća, član

Dokumenti
Poslovnik o radu


Obavijest o mogućnosti neposrednog uvida/prisustvovanja sjednicama Upravnog vijeća
U skladu s odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka može se podnijeti po objavi dnevnog reda Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka na mrežnim stranicama, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.

Podnositelj zahtjeva će o načinu na koji je riješen njegov zahtjev biti obaviješten najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na sljedećim obrascima:

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća, fizička osoba
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća, pravna osoba2022. godina

13 Sjednica UV - Poziv za 13. sjednicu - Zaključci s 13. sjednice

12. Sjednica UV - Poziv za 12. sjednicu - Dopuna Dnevnog reda 12.-sjednice - Zaključci s 12. sjednice

11. Sjednica UV - Poziv za 11. sjednicu - Zaključci s 11. sjednice

10. Sjednica UV - Poziv za 10. sjednicu - Zaključci s 10. sjednice

9. Sjednica UV - Poziv za 9. sjednicu - Zaključci s 9. sjednice

8. Sjednica UV - Poziv za 8. sjednicu - Zaključci s 8. sjednice

7. Sjednica UV - Poziv za 7. sjednicu - Zaključci s 7. sjednice

6. Sjednica UV - Poziv za 6. sjednicu - Zaključci s 6. sjednice

5. Sjednica UV - Poziv za 5. sjednicu - Zaključci s 5. sjednice

2021. godina

4. Sjednica UV - Poziv za 4. sjednicu - Zaključci s 4. sjednice

3. Sjednica UV - Poziv za 3. sjednicu - Zaključci s 3. sjednice

2. Sjednica UV - Poziv za 2. sjednicu - Zaključci s 2. sjednice

1. Sjednica UV - Poziv za 1. sjednicu - Zaključci s 1. sjednice

Konstituirajuća sjednica UV - Poziv za konstituirajuću sjednicu - Zaključci s konstituirajuće sjednice
___________________________________________________

36. Sjednica UV - Poziv za 36. sjednicu - Zaključci s 36. sjednice
35. Sjednica UV - Poziv za 35. sjednicu - Zaključci s 35. sjednice
34. Sjednica UV - Poziv za 34. sjednicu - Zaključci s 34. sjednice
33. Sjednica UV - Poziv za 33. sjednicu -