Upravno vijeće

U skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o muzejima Prirodoslovni muzej Rijeka ima Upravno vijeće koje se sastoji od pet (5) članova (3 predstavnika osnivača Primorsko- goranske županije, 1 predstavnika iz reda Stručnog vijeća Muzeja i 1 predstavnika iz reda radnika Muzeja).


Mandat Upravnog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom njegova konstituiranja. Upravno vijeće konstituirano je dana 6. listopada 2021. godine u sljedećem sastavu:


1. NEDA ELETA BARIŠIĆ, predstavnik osnivača, predsjednik

2. MILA KOŽUL, predstavnik osnivača, član

3. VASO OGRIZOVIĆ, predstavnik osnivača, član

4. TEA MIRTH, predstavnik iz reda radnika, član

5. MARIN KIRINČIĆ, predstavnik iz reda Stručnog vijeća, član


Dokumenti

Poslovnik o radu


Obavijest o mogućnosti neposrednog uvida/prisustvovanja sjednicama Upravnog vijeća

U skladu s odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka može se podnijeti po objavi dnevnog reda Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka na mrežnim stranicama, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.


Podnositelj zahtjeva će o načinu na koji je riješen njegov zahtjev biti obaviješten najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.


Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na sljedećim obrascima:


Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća, fizička osoba

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća, pravna osoba2024. godina

36. Sjednica UV - Poziv za 36. sjednicu - Zaključci s 36 sjednice


35. Sjednica UV - Poziv za 35. sjednicu - Zaključci s 35 sjednice


34. Sjednica UV - Poziv za 34. sjednicu - Zaključci s 34 sjednice


33. Sjednica UV - Poziv za 33. sjednicu - Zaključci s 33 sjednice2023. godina


32. Sjednica UV - Poziv za 32. sjednicu - Zaključci s 32 sjednice


31. Sjednica UV - Poziv za 31. sjednicu - Zaključci s 31. sjednice


30. Sjednica UV - Poziv za 30. sjednicu - Zaključci s 30. sjednice


29. Sjednica UV - Poziv za 29. sjednicu - Zaključci s 29. sjednice


28. Sjednica UV - Poziv za 28. sjednicu - Zaključci s 28. sjednice


27. Sjednica UV - Poziv za 27. sjednicu - Zaključci s 27. sjednice


26. Sjednica UV - Poziv za 26. sjednicu - Zaključci s 26. sjednice


25. Sjednica UV - Poziv za 25. sjednicu - Zaključci s 25. sjednice


24. Sjednica UV - Poziv za 24. sjednicu - Zaključci s 24. sjednice


23. Sjednica UV - Poziv za 23. sjednicu - Zaključci s 23. sjednice


22. Sjednica UV - Poziv za 22. sjednicu - Zaključci s 22. sjednice


21. Sjednica UV - Poziv za 21. sjednicu - Zaključci s 21. sjednice


20. Sjednica UV - Poziv za 20. sjednicu - Zaključci s 20. sjednice


19. Sjednica UV - Poziv za 19. sjednicu - Zaključci s 19. sjednice


18. Sjednica UV - Poziv za 18. sjednicu - Zaključci s 18. sjednice


17. Sjednica U