Upravno vijeće

U skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o muzejima Prirodoslovni muzej Rijeka ima Upravno vijeće koje se sastoji od pet (5) članova (3 predstavnika osnivača Primorsko- goranske županije, 1 predstavnika iz reda Stručnog vijeća Muzeja i 1 predstavnika iz reda radnika Muzeja).


Mandat Upravnog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom njegova konstituiranja. Upravno vijeće konstituirano je dana 6. listopada 2021. godine u sljedećem sastavu:


1. NEDA ELETA BARIŠIĆ, predstavnik osnivača, predsjednik

2. MILA KOŽUL, predstavnik osnivača, član

3. VASO OGRIZOVIĆ, predstavnik osnivača, član

4. TEA MIRTH, predstavnik iz reda radnika, član

5. MARIN KIRINČIĆ, predstavnik iz reda Stručnog vijeća, član


Dokumenti

Poslovnik o radu


Obavijest o mogućnosti neposrednog uvida/prisustvovanja sjednicama Upravnog vijeća

U skladu s odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka može se podnijeti po objavi dnevnog reda Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka na mrežnim stranicama, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.


Podnositelj zahtjeva će o načinu na koji je riješen njegov zahtjev biti obaviješten najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.


Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na sljedećim obrascima:


Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća, fizička osoba

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća, pravna osoba2023. godina


32. Sjednica UV - Poziv za 32. sjednicu - Zaključci s 32 sjednice


31. Sjednica UV - Poziv za 31. sjednicu - Zaključci s 31. sjednice


30. Sjednica UV - Poziv za 30. sjednicu - Zaključci s 30. sjednice


29. Sjednica UV - Poziv za 29. sjednicu - Zaključci s 29. sjednice


28. Sjednica UV - Poziv za 28. sjednicu - Zaključci s 28. sjednice


27. Sjednica UV - Poziv za 27. sjednicu - Zaključci s 27. sjednice


26. Sjednica UV - Poziv za 26. sjednicu - Zaključci s 26. sjednice


25. Sjednica UV - Poziv za 25. sjednicu - Zaključci s 25. sjednice


24. Sjednica UV - Poziv za 24. sjednicu - Zaključci s 24. sjednice


23. Sjednica UV - Poziv za 23. sjednicu - Zaključci s 23. sjednice


22. Sjednica UV - Poziv za 22. sjednicu - Zaključci s 22. sjednice


21. Sjednica UV - Poziv za 21. sjednicu - Zaključci s 21. sjednice


20. Sjednica UV - Poziv za 20. sjednicu - Zaključci s 20. sjednice


19. Sjednica UV - Poziv za 19. sjednicu - Zaključci s 19. sjednice


18. Sjednica UV - Poziv za 18. sjednicu - Zaključci s 18. sjednice


17. Sjednica UV - Poziv za 17. sjednicu - Zaključci s 17. sjednice


2022. godina


16. Sjednica UV - Poziv za 16. sjednicu - Zaključci s 16. sjednice


15. Sjednica UV - Poziv za 15. sjednicu - Zaključci s 15. sjednice


14. Sjednica UV - Poziv za 14. sjednicu - Zaključci s 14. sjednice


13. Sjednica UV - Poziv za 13. sjednicu - Zaključci s 13. sjednice


12. Sjednica UV - Poziv za 12. sjednicu - Dopuna Dnevnog reda 12.-sjednice - Zaključci s 12. sjednice


11. Sjednica UV - Poziv za 11. sjednicu - Zaključci s 11. sjednice


10. Sjednica UV - Poziv za 10. sjednicu - Zaključci s 10. sjednice


9. Sjednica UV - Poziv za 9. sjednicu - Zaključci s 9. sjednice


8. Sjednica UV - Poziv za 8. sjednicu - Zaključci s 8. sjednice


7. Sjednica UV - Poziv za 7. sjednicu - Zaključci s 7. sjednice


6. Sjednica UV - Poziv za 6. sjednicu - Zaključci s 6. sjednice


5. Sjednica UV - Poziv za 5. sjednicu - Zaključci s 5. sjednice


2021. godina


4. Sjednica UV - Poziv za 4. sjednicu - Zaključci s 4. sjednice


3. Sjednica UV - Poziv za 3 sjednicu - Zaključci s 3. sjednice


2. Sjednica UV - Poziv za 2 sjednicu - Zaključci s 2. sjednice


1. Sjednica UV - Poziv za 1 sjednicu - Zaključci s 1. sjednice