Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Prirodoslovni muzej Rijeka nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno mjesto Prirodoslovnog muzeja Rijeka koje se nalazi na adresi: http://www.prirodoslovni.com.

Stupanj usklađenosti
Mrežne stranice dostupne putem linka http://www.prirodoslovni.com nisu usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
– dio objavljenih dokumenata u PDF formatu nije strojno čitljiv zbog ulaznog formata dokumenta prije konverzije u PDF;
– nije moguće u potpunosti kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom;
– video/audio sadržajima nedostaju titlovi;
– pojedini vizuali nemaju pridružen opis, odnosno dio vizuala sadrži tekstualni sadržaj, te je dijelu sadržaja potrebno ispuniti “alt” atribut;
– pojedine poveznice nemaju opis sadržaja u nazivu linka;
– dio poveznica prikazan je s tekstom Ovdje, Više, itd.

Prirodoslovni muzej Rijeka radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Prirodoslovnog muzeja Rijeka.
Prirodoslovni muzej Rijeka obvezuje se najmanje jednom godišnje provoditi provjeru pritupačnosti svojih mrežnih mjesta te ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih mjesta ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Prirodoslovni muzej Rijeka.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Prirodoslovnog muzeja Rijeka korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@prirodoslovni.com.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.


Datum zadnje promjene: 18.08.2023.