Financijski planovi

2021.
Financijski plan vlastitih prihoda za 2021.
Financijski plan vlastitih rashoda za 2021.
Financijski plan rashodi proračuna za 2021.

2022.
Projekcija financijskog plana za 2022. godinu - vlastiti prihodi
Projekcija financijskog plana za 2022. godinu - vlastiti izvori
Projekcija financijskog plana za 2022. godinu - rashodi proračuna


2023.
Projekcija financijskog plana za 2023. godinu - vlastiti prihodi
Projekcija financijskog plana za 2023. godinu - vlastiti izvori
Projekcija financijskog plana za 2023. godinu - rashodi proračunaDatum zadnje promjene: 12.11.2021.