Financijski planovi

2021.

Financijski plan vlastitih prihoda za 2021.

Financijski plan vlastitih rashoda za 2021.

Financijski plan rashodi proračuna za 2021.


2022.

Projekcija financijskog plana za 2022. godinu - vlastiti prihodi

Projekcija financijskog plana za 2022. godinu - vlastiti izvori

Projekcija financijskog plana za 2022. godinu - rashodi proračuna2023.

Projekcija financijskog plana za 2023. godinu - vlastiti prihodi

Projekcija financijskog plana za 2023. godinu - vlastiti izvori

Projekcija financijskog plana za 2023. godinu - rashodi proračuna
Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023.-2024.

Datum zadnje promjene: 18.08.2023..