Stručno vijeće

Stručno vijeće Muzeja je kolegijalno stručno savjetodavno tijelo Muzeja koje raspravlja i daje mišljenje o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka Muzeja, raspravlja o stručnim pitanjima u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada, daje mišljenja i prijedloge u vezi s razvojem djelatnosti, daje mišljenje o programu rada i razvitka Muzeja, iz svojih redova bira jednog člana Upravnog vijeća, obavlja i druge stručne poslove u skladu s propisima, Statutom i drugim općim aktima Muzeja.


Stručno vijeće Muzeja čine ravnatelj i svi muzejski djelatnici Muzeja, sa stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti, u skladu s Pravilnikom o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja.


Dokumenti

Poslovnik o radu Stručnog vijećaDatum zadnje promjene: 18.08.2023.