Javna nabava

Dokumenti
Uputa o postupanju u nabavi roba, radova i usluga PGŽ
Uputa o postupanju u jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga PMR
Registar ugovora o javnoj nabavi
Sprječavanje sukoba interesa

Plan nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.


Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2022.
I.izmjene.
II.izmjene.


Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2021.
I.izmjene.
II. izmjene.
III. izmjene.
IV. izmjene.

Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2020.
I.izmjene.
II. izmjene.
III. izmjene.

Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2019.
I.izmjene.
II. izmjene.
III. izmjene.
IV. izmjene.

Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2018.
I.izmjene.
II. izmjene.
III. izmjene.


Datum zadnje promjene: 13.01.2022.