Javna nabava

Dokumenti

Uputa o postupanju u nabavi roba, radova i usluga PGŽ

Uputa o postupanju u jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga PMR

Registar ugovora o javnoj nabavi

Sprječavanje sukoba interesa


Plan nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2023.

I.izmjene.Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2022.

I.izmjene.

II.izmjene.

III.izmjene.

IV.izmjene.

V.izmjene.Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2021.

I.izmjene.

II. izmjene.

III. izmjene.

IV. izmjene.


Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2020.

I.izmjene.

II. izmjene.

III. izmjene.


Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2019.

I.izmjene.

II. izmjene.

III. izmjene.

IV. izmjene.


Izmjene i dopune plana nabave Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 2018.

I.izmjene.

II. izmjene.

III. izmjene.Datum zadnje promjene: 02.02.2023.