PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA

NATURAL HISTORY MUSEUM RIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

Muzeološkog savjetovanja

ULOGA I ZNAČAJ PRIRODOSLOVNIH MUZEJA I PRIRODOSLOVNIH ZBIRKI U ODRŽIVOM RAZVOJU

 

povodom 125. obljetnice utemeljenja i 55. obljetnice javnog djelovanja

Prirodoslovnog muzeja Rijeka

 

 

 

PROGRAM

 

of Museological Symposium

THE ROLE AND IMPORTANCE OF NATURAL HISTORY MUSEUM AND NATURAL-HISTORY COLLECTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

COLLECTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

In occasion of 125th anniversary of foundation and 55th of the

Natural History Museum Rijeka

 

 

 

Rijeka, 23.-26.10. 2002.

Rijeka, October 23-26,2002

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijeka,2002.

 

 

ORGANIZACIJA , DOMAĆIN /ORGANIZATION, HOST

 

Prirodoslovni muzej Rijeka / Natural History Museum Rijeka

Hrvatsko biološko društvo-podružnica Rijeka / Croatian BiologIcal Society, Rijeka branch-office

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING COMMITTEE

Milvana Arko-Pijevac,  Marin Kirinčić, Koraljka Klepač,

Marcelo Kovačić

 

 

ZNANSTVENI ODBOR/ SCIENTIFIC COMMITTEE

Josip Balabanić, Rugero Caligaris, Giovanni Battista Carulli, Marta Crnjaković, Breda Činč Juhant, Andreas Hantschk, Toni Nikolić, Nikola Tvrtković, Ignac Sivec, Zdravko Števčić, Tomi Trilar, Dušan Zavodnik

 

 

 

Održavanje savjetovanja omogućili su: / The Symposium is supported by:

 

Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Mynistry of Science and Technology, Republic of Croatia

 

Primorsko-goranska županija / Primorsko-goranska County

 

Grad Rijeka / City of Rijeka

 

 

 

Sponzor/ Sponzors:

Grand Hotel Bonavia

 

 

 

TAJNIŠTVO SAVJETOVANJA/ SYMPOSIUM SECRETARIAT

 

Prirodoslovni muzej Rijeka/ Natural History Museum Rijeka

Lorenzov prolaz 1

51000 Rijeka, Croatia

Tel & Fax ++385-51-334 988; ++385-51-334 744

e-mail:primuzri@ri.tel.hr

www.prirodoslovni.com

 

žiro račun broj/ account number

2325004-1101007401 Ri Adria Banka

 

 

 

OPĆE OBAVIJESTI

 

Kongresno središte

Rad muzeološkog simpozija odvijat će se u Grand Hotel Bonavia, Dolac 4, 51000 Rijeka, Hrvatska-Croatia Tel: +385 51 357 100, Fax:+385 51 335 969, e-mail: hotel-bonavia@ri.tel.hr,  www.bonavia.hr

 

Kongresni ured nalazi se u predvorju Grand Hotela Bonavia (prvi kat). Radit će od srijede 23.10.2002. godine od 12 do 21 sat, a za vrijeme kongresa od 8 do 20 sati.

 

Kongresni materijali bit će uručeni sudionicima u kongresnom uredu nakon prijave i predočenja preslike uplatnice kotizacije.  Kotizacija se može uplatiti (65 € za sudionike, 40 €  za studente i osobe u pratnji) u Kongresnom uredu. Mole se sudionici da tijekom Savjetovanja nose oznaku savjetovanja kako bi mogli sudjelovati u muzeološkom i društvenom programu.

 

 

GENERAL INFORMATIONS

Symposium venue

The Symposium will take place at the Grand Hotel Bonavia, Dolac 4, 51000 Rijeka, Hrvatska-Croatia Tel: +385 51 357 100, Fax:+385 51 335 969, e-mail: hotel-bonavia@ri.tel.hr,  www.bonavia.hr

 

Registration desk is located in the lobby of the Grand Hotel Bonavia (first floor) Opening hours are from 12:00 p.m. to 9:00 p.m. on Wednesday, October, 2002 and thereafter during the Symposium from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

 

Congress materials will be given to the participants at the registration desk. Participants are requested to show a copy of payment of the registration fee.

The registration feecan be paid (65 € for participants and 40 € for students and accompanying persons) on the spot. Participants are kindly requested to wear their Symposium badge throughout the Symposium in order to bi admitted to the museological sessions and all social events.

 

DRUŠTVENI PROGRAM

 

Domjenak dobrodošlice održat će se u kavani Grand hotela Bonavia u srijedu 23.listopada 2002. godine od 21.00 23.00 sata.

 

Svečano otvaranje Kongresa održat će se u kongresnoj dvorani «Karolina»  u četvrtak 24. listopada 2002. u 9.00 sati.

 

Stručni cjelodnevni izlet bit će organiziran u subotu 26.listopada 2002. godine. Svi

 sudionici idu na isti izlet.

 

Svečana večera će se održati u restoranu Grand Hotela Bonavia, u petak 25.10.2002. u 21 sat.

 

Upoznavanje znamenitosti  Rijeke uz stručno vodstvo biti će u petak 25.10. 2002.

 

 

 

 

SOCIAL PROGRAM

 

Welcome reception will take place in the Coffee room of the Grand Hotel Bonavia, on Wednesday, October 23, 2002 from 9:00 to 11.00 p.m.

 

Opening cermony will take place in the Symposium  Hall «Karolina» on Thursday, September 24, 2002 at 9:00 a.m.

 

Proffesional one-day excursion will be organized on Saturday,  October 26, 2002.

             The excursion is the same for all participants.

 

Gala Dinner will commence at the restaurant of the Grand Hotel Bonavia on Friday, October 25, 2002 at 9 p.m.

 

 

 

 

 

PROGRAM SAVJETOVANJA / SYMPOSIUM PROGRAM

 

Grand Hotel Bonavia, Kongresna dvorana/Congress hall, «Karolina»

Četvrtak / Thursday  24.10.2002.

 

 


Plenarno predavanje / Plenary lecture

 

Predsjedavatelj / Chairpersons: Marta Crnjaković, Koraljka Klepač

 

10.0          Tomislav Šola

Upotrebljivi muzej ili: kako omogućiti održivi razvoj

The Useful museum or: how to enable the sustainable

development (1)

 

PRIRODOSLOVNI MUZEJI I PRIRODOSLOVNE ZBIRKE U ODRŽIVOM RAZVOJU

NATURAL HISTORY MUSEUMS AND NATURAL HISTORY COLLECTIONS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

Broj iza naslova priopćenja odnosi se na broj priopćenja u knjizi sažetaka

The number following the presentation title refers to the number of presentations in the Book of Abstracts.

 

Usmena izlaganja / Oral presentations

 

10:30  Andreas Hantschk

The Viennese Museum of Natural History – a historic “ total work of art”accepts the challenges of the 21st century

Bečki Prirodoslovni muzej – povijesno umjetničko djelo prihvaća izazove 21. stoljeća (3)

 

10:40   Josip Balabanić

Edukativna uloga prirodoslovnih zbirki u vrijeme globalizacije

Educational role of natural history collections in the age of globalisation (4)

 

10:50   Nada Vrkljan-Križić

Etika muzeja-uloga muzeja u suvremenom društvu

Museum ethics- museum's role in the contemporary society (5)

 

11:00   Zdravko Števčić

Prirodoslovne zbirke i održivi razvoj

Natural history collections and sustaining development (6)

 

11:10    Milvana Arko-Pijevac

Razvoj Prirodoslovnog muzeja Rijeka u cilju postizanja

minimalnih muzejskih standarada

Development of the Natural History Museum Rijeka – striving to attain minimum museum standards (7)

 

11:20  Theodor de Canziani Jakšić

            Povijest akvarija Kvarnerskog  područja

The History of the aquariums in the Quarnerian area (10)

 

11:30  Ževrnja Nediljko, Golubić Vladimir, Kokan Bože & Vrgoč Sanja

Kratki povijesni prikaz osnivanja Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split

Short historical survey of foundation of the Natural History Museum and the Zoo Split (11)

 

 

Posterska priopćenja/ Poster presentations

 

Breda Činč Juhant

A look into the future: Slovenian Museum of Natural History in the Biological Centre in Ljubljana

Pogled u budućnost:  Slovenski prirodoslovni muzej u Biološkom

centru u Ljubljani (8)

 

Branislava Mihajlova

History and development of the Museum of Natural History of Macedonia in the seventy-five years of its existence

Povijest i razvoj Prirodoslovnog muzeja Makedonije u sedamdeset i pet godina postojanja (9)

 

 

11:40     Diskusija / Disccussion

12:10     Pauza za kavu / Coffe break

 

 

ZNANSTVENA I ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITY  

 

Predsjedavatelji / Chairpersons: Zdravko Števčić, Marin Kirinčić

 

Usmena izlaganja / Oral presentations

 

12:30   Marcelo Kovačić

Analiza znanstvene aktivnosti u muzejima Hrvatske temeljem

podataka muzejskih izvješća za 2000. godinu

Analysis of scientific activity in Croatian museums based on year 2000 museum reports (12)

 

12:40  Amra Hamzabegović, Dražen Kotrošan & Suvad Lelo

Značaj Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine kao znanstvene institucije s posebnim osvrtom na odjeljenje za prirodne znanosti

Importance of the regional Museum of Bosnia and Herzegovina like educational Institution with wiew on a part for natural science (13)

 

12:50   Marin Šoufek, Vladimir Zebec & Marta Crnjaković

120 godina od prve kemijske analize mineraloškog uzorka, galenita iz Medvednice načinjene u Narodnom Muzeju u Zagrebu

120 years from the first chemical analyse of mineralogical sample, galenite from Medvednica, done in the Narodni Muzej in Zagreb

 (14)

 

13:00   Dolenc Koce Jasna, Vilhar Barbara & Marina Dermastia

Genome size of Adriatic seagrasses

Veličina genoma jadranskih cvjetnica (15)

 

13:10   Ana Alebić-Juretić & Milvana Arko-Pijevac

Lišajevi kao bioindikatori onečišćenja zraka u Rijeci

Lichens as bioindicators of air pollution in Rijeka, Craoatia (16)

 

 

Posterska priopćenja / Poster presentations

 

Vladimir Golubić, Nediljko Ževrnja, Bože Kokan & Sanja Vrgoč

Amoniti gornjeg skita iz Muća

Ammonite of Upper Scythian from Muć (17)

 

Vladimir Golubić, Nediljko Ževrnja, Bože Kokan & Sanja Vrgoč

Orhideje okolice sela Vrba u Dalmatinskoj zagori

Orchids from vicinity of Vrba village in Dalmatian hinterland (18)

 

13:20   Diskusija / Disscussion

            Ručak / Lunch break

 

 

MUZEJSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI

MUSEUM INFORMATIONAL SYSTEMS

 

Predsjedavatelji / Chairpersons: Breda Činč-Juhant, Marcelo Kovačić

 

16:00   Tomi Trilar  & Ignac Sivec

Presentation and public access to the collections of Slovenian Museum of Natural History

Predstavljanje i pristup javnosti zbirkama Slovenskog prirodoslovnog muzeja  (19)

 

16:10   Dragan Bukovec,  Snježana Mikulčić & Marta Crnjaković

Primjena osobnog računala pri dokumentaciji mineraloško petrografske muzejske građe u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju

Applying  PCs to mineralogical petrografic inventory in the Croatian Natural History Museum (20)

 

 

16:20   Marin Kirinčić

Informatizacija muzejske dokumentacije Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Computerization of museum documentation  (21)

 

 

16.30    Diskusija / Disscussion

17.00    Coffee break/Pauza za kavu

 

PRIRODOSLOVNE ZBIRKE

NATURAL-HISTORY COLLECTIONS

 

Predsjedavatelji/Chairpersons: Josip Balabanić, Milvana Arko-Pijevac

 

Usmena izlaganja / Oral presentations

 

17:15   Koraljka Klepač

Geološke zbirke u hrvatskim muzejima, znanstveno-nastavnim i znanstvenim  ustanovama

Geological collections in the museums, scientific and educational institutions of Croatia (22)

 

17:25   Amra Hamzabegović &  Milan Stević

Stanje geološke, mineraloško petrografske zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Muzeja u Tuzli 

The condition of geological, mineralogical-petrographic collection in regional Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo and Museum in Tuzla (23)

 

17:35   Claudio Batteli

Historical collections of algae by Pius Titius (1801 – 1884) and

Giuseppe Accurti  (1824 – 1907)

Povijesne zbirke algi Piusa Titiusa (1801 – 1884) i Giuseppea Accurtija (1824 – 1907) (24)

 

17:45   Andrija Ž. Lovrić

Herbarske zbirke i dokumentacija za sredozemnu floru jugozapadne Hrvatske

Herbaria and documentation on Mediterranean flora in southwestern Croatia (25)

 

17:55   Nediljko Ževrnja,Vladimir Golubić, Bože Kokan & Sanja Vrgoč

Stare herbarijske zbirke Prirodoslovnog muzeja u Splitu

                        Old herbarium collections of the Natural History Museum Split (29)

 

 

18:05   Mirjana Legac

Revizija malakološke zbirke  Jadranskog i drugih mora Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Revision of the Adriatic and other seas Malacological Collection in the Natural History Museum Rijeka (31)

18:15   Bože Kokan, Nediljko Ževrnja, Sanja Vrgoč & Vladimir Golubić

Stare entomološke zbirke Prirodoslovnog muzeja Split

Old entomological collections from Natural History Museum Split (33)

 

 

Posterska priopćenja/ poster presentations

 

Lucija Lovrić & A. Ž. Lovrić

                        Zbirke i dokumentacija za cijanobakterije i druge mikrolitofite istočnojadranskih obala

Collections and documentation on Cyanobacteria and other micro-lithophytes in Eastern Adriatic          

shores (26)

 

Mladen Rac

Bibliografije i zbirke makroalga (fikoteke) iz istočnog Jadrana

Phycothecas and bibliographies of  Eastern Adriatic macroalgae (27)

 

            Tonči Hrabrić & A.Ž. Lovrić

Stručne zbirke bioloških uzoraka s otoka Prvića, Grgura i jugoistočnog Krka

Scientific collections of biological specimens from islands Prvić, Grgur,

and SE Krk shore (28)

 

Sanja Vrgoč, Nediljko Ževrnja, Bože Kokan & Golubić Vladimir

Malakološke zbirke Prirodoslovnog muzeja u Splitu

Shell collection of the Natural History Museum in Split (30)

 

Marin Kirinčić

Dekapodi zbirke rakova Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Decapods of the Carcinological collection of the Natural Histroy Museum Rijeka (32)

 

18.25    Dissccussion/ Diskusija

18.55    Pauza za kavu / Coffee break

 

 

 

19:15   Okrugli stol / Round table 

 

Moderator: Nikola Tvrtković

Theme/tema : Pravilnik o vođenju dokumentacije muzejske građe

The Regulations on keeping dokumentation of museum records

 

 

 

Grand Hotel Bonavia, Kongresna dvorana/Congress hall, «Karolina»

 

Petak /Friday, 25.10.2002.

 

 


 Plenarno predavanje/Plenary lecture

 

Predsjedavatelji/Chairpersons: Andreas Hantschk, Koraljka Klepač

 

10:00   Ivo Maroević

Muzealnost prirodnina

Museality of Natural History objects (Naturfacts) (2) 

 

 

PREZENTACIJA I KOMUNIKACIJA

PRESENTATION AND COMMUNICATION

 

10:30  Melita Hlastec -Ljubačev

Grafički dizajn u prezentaciji muzeja

Graphic design in presentation of museums (34)

 

10:40  Mevlida Operta

Rad na popularizaciji zbirki Geološkog odsjeka u odjeljenju

za prirodne znanosti u Zemaljskom B i H

Popularization efforts of Geology section, Natural Sciences department at Zemaljski Museum Sarajevo (35) 

 

10:50   Suvad Lelo & Dražen Kotrošan

Prilog poznavanju problema funkcije, održavanja i korištenja lepidopteroških –entomoloških kolekcija

Contribution to the understanding of function, preservation and application of lepidopterological and entomological collections (36)

 

11:00   Dražen Kotrošan & Suvad Lelo

Prilog poznavanju problema funkcije, održavanja i korištenja ornitoloških kolekcija

Contribution to the understanding of function, presentation and application of ornitological collections (37)

 

11:10   Vice Ivančević

Biotehnički objekti senjskog šumarstva- vrijedna kulturna dobra

Biotechnical facilities of the Senj forestry – a valuable cultural asset (38)

 

11:20   Mirzeta Kašić-Lelo,  Suvad Lelo  & Dražen Kotrošan

Značaj izložbenih kolekcija prirodnjačkog odjela Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u sekundarnoj edukaciji učenika osnovnih i srednjih škola

The role of the collections exibited in National Museum of Bosnia and Herzegovina, Department of Natural History, in secondary education of elementary and secondary education (40)

 

11:30   Melita Hlastec -Ljubačev

Eksponati prirodoslovnog muzeja kao likovni motivi u osnovnoj školi

Exibits at the amuseum of natural history as well as motifs of visual art in the elementary scholl (41)

 

11:40   Srećko Božičević

Obilazak krških nadzemnih i podzemnih pojava kao oblik edukacije učenika

Touring aboveground and underground Karst phenomena as a form of student education (42)

 

11:50   Manon Giron

Što učenici i učitelji/nastavnici očekuju od prirodoslovnih muzeja i Zbirki

What students and teachers/instructors expect of museums and collections of natural history (43)

 

Posterska priopćenja/ Poster presentations

 

Damir Lacković

Uloga prirodoslovnog muzeja u zaštiti i predstavljanju geološke baštine u prirodnom okolišu –      

primjer izložbe na otvorenom «Poučna geološka staza» u parku prirode Biokovo, Hrvatska

The importance of Natural History Museum in protection and presentation of natural heritage in natural environment  – an example of open air exhibition «Educational geological trail» in Biokovo Nature Park, Croatia (39)

 

12:00    Diskusija /Dissccussion

12:30    Pauza za kavu / Coffee break

           

Ručak / Lunch break

 

15:00   Egon Hreljanović

Prezentacija dijapozitiva «Upoznajmo se s Primorsko-goranskom županijom»                             
Slide presentation  «Get acquainted with Primorsko-goranska County»

 

16:00   Theodor de Canziani Jakšić

Stručno vodstvo kroz Rijeku

The expert guidance through City of Rijeka

           

 

20:00 Svečana večera / Gala Dinner

 

Subota / Saturday, 25.10.2002.

 

 


9:00   Departure the proffesional excursion in front of Grand Hotel Bonavia

          Polazak na sručni izlet ispred Grand Hotela Bonavia

 

10:00 Visit the Višnjan Observatory

          Posjet zvjezdarnici Višnjan

 

11:30 Visit the underworld of the Baredine cave 

           Posjet podzemnom svijetu spilje Baredine

 

13.30 Lunch / Ručak

 

18:00 Return to Rijeka in front of the Grand Hotel Bonavia

           Povratak u Rijeku ispred Grand Hotela Bonavia

 

 

 

 

 

 

AUTHOR INDEX / KAZALO AUTORA                Priopćenje br./ Presentation No.

 

Alebić-Juretić Ana                                                                               (16)

Arko-Pijevac Milvana                                                                           (7),(16)

Balabanić Josip                                                                                   (4)

Battelli Claudio                                                                                    (24)

Božičević Srećko                                                                                (42)

Bukovec Dragan                                                                                 (20)

Canziani Jakšić Theodor                                                                    (10)

Crnjaković Marta                                                                                 (14), (20)

Činč-Juhant Breda                                                                              (8)

Dermastia Marina                                                                               (15)

Dolenc Koce Jasna                                                                            (15)

Giron Manon                                                                                        (43)

Golubić Vladimir                                                                                  (11),(17),(18), (29)

Hamzabegovic Amra                                                                          (13), (23)

Hantschk  Andreas                                                                             (3)

Hlastec-Ljubačev Melita                                                                      (34), (41)

Hrabrić Tonči                                                                                      (28)

Ivančević Vice                                                                                     (38)     

Kašić-Lelo Mirzeta                                                                              (40)

Kirinčić Marin                                                                                      (21), (32)

Klepač Koraljka                                                                                   (22) 

Kokan Bože                                                                                        (11),(17),(18), (29)

Kotrošan Dražen                                                                                (13), (37), (40)

Kovačić Marcelo                                                                                 (12)

Lacković Damir                                                                                   (39)

Legac Mirjana                                                                                      (31)

Lelo Suvad                                                                                          (36), (37), (40)

Lovrić Andrija Željko                                                                            (25), (26), (28) 

Lovrić Lucija                                                                                        (26)

Maroević Ivo                                                                                        (2)

Mihajlova Branislava                                                                           (9)

Mikulčić Snježana                                                                               (20)

Operta Mevlida                                                                                    (35)

Rac Mladen                                                                                         (27)

Sivec Ignac                                                                                         (19)

Stević Milan                                                                                         (23)

Števčić Zdravko                                                                                  (6)

Šola Tomislav                                                                                     (1)

Šoufek Marin                                                                                       (14)

Trilar Tomi                                                                                           (19)

Vrgoč Sanja                                                                                        (11),(17),(18), (29)

Vrkljan-Križić Nada                                                                             (5)

Vilhar Barbara                                                                                     (15)

Zebec Vladimir                                                                                     (14) 

Ževrnja Nediljko                                                                                    (11),(17),(18), (29)